Privacy Statement
Beautysalon Moments neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (als klant) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Overigens kan dit Privacy Statement van tijd tot wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig dit document na te lezen op eventuele wijzigingen.  Voor vragen kunt u altijd terecht via info@beauty-moments.nl. 

Wie is Beautysalon Moments?
Beautysalon Moments is een eenmanszaak, gelegen op het adres Hornweg 7 (1432 GD) Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 59142839. Beautysalon Moments is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Beautysalon Moments uw gegevens?
Hieronder staat weergegeven welke gegevens Beautysalon Moments over u noteert en met welk doel. 
– Uw naam: Wij willen graag weten wie bij ons komt en hoe u heet.
– Uw adres: Voor intern onderzoek waar onze klanten vandaan komen.
– Uw e-mail: Wij sturen een afspraakbevestiging en een herinnering via de e-mail. Ook sturen wij twee à drie keer per jaar een nieuwsbrief naar onze klanten. Indien u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden.
– Uw telefoonnummer: Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn waardoor we u snel willen bereiken, nemen we telefonisch contact met u op.. 
– Uw geboortedatum: Wij willen graag weten als we over huidverbetering praten waar we dan op kunnen letten, dit hangt samen met uw leeftijd.
– Uw gezondheidsgegevens: Als u ziek bent of medicijnen gebruikt of onder behandeling van een arts bent, willen wij dat ook graag weten, omdat de medicatie (denk bijvoorbeeld aan: bloedverdunners, roaccutane, hormonen) invloed kan hebben op het herstelproces. Op deze wijze kunnen wij eventueel ook de behandelingen aanpassen, omdat niet alles mag tijdens een behandeling (denk bijvoorbeeld aan: bestraling, chemo). 

Uw gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik bij Beautysalon Moments en zullen om die reden niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan hierboven is aangegeven. Uw gegevens worden bewaard in een digitaal computersysteem, dat beveiligd is tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Met het team is tevens een contract opgesteld, waarin is vastgesteld dat gegevens van de klanten niet verspreid mogen worden. Dit valt tevens onder ons beroepsgeheim.   

Bewaartermijn
Beautysalon Moments bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doelen waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.   

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Beautysalon Moments heeft gegevens over u in haar bezit, omdat u die gegevens aan ons versterkt hebt. Het verstrekken van de persoonsgegevens is natuurlijk niet verplicht. U heeft altijd zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt geven of niet.  

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan.
– Inzage;
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in ons systeem. Als u de gegevens wilt inzien, die bij Beautysalon Moments over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen per e-mail info@beauty-moments.nl.
– Wijzigen; 

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien, naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u dat altijd samen met één van de medewerksters van Beautysalon Moments veranderen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.  

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Beautysalon Moments ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Beautysalon Moments worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Hair & Beautysalon Moments worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.  

Social Media
Beautysalon Moments is actief op social media platforms zoals Facebook en Instagram. Wanneer u door middel hiervan communiceert met de salon kan het zijn dat wij persoonlijke informatie van u ontvangen zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacy Statement.  

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Beautysalon Moments uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beauty-moments.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Beautysalon Moments uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@beauty-moments.nl. Indien u ontevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Laatste update: 6 mei 2018